Bookvarik.com.ua
ЗНО 2022. Англійська мова. Комплексна підготовка. Автор: Валігура О. Давиденко Л. Видавництво: Підручники і посібники

ЗНО 2022. Англійська мова. Комплексна підготовка. Автор: Валігура О. Давиденко Л. Видавництво: Підручники і посібники

145 грн.

Купить в 1 клик


Видавництво: Підручники і посібники

Автор: Ольга Валігура, Лариса Давиденко

Мова: Українська

Обкладинка: м'яка

Сторінок: 592

Відповідає новій навчальній програмі, затвердженій Міністерством освіти і науки України.

Збірник до підготовки до ЗНО 2022 з Англійської мови. Комплексна підготовка. Вміщує наступні розділи:

  • Довідковий теоретичний матеріал
  • Тренувальні вправи
  • Тренувальні тестові завдання
  • 20 варіантів тестів у форматі ЗНО
  • Відповіді до всіх тренувальних вправ і тестових завдань
  • Мультимедійний додаток до посібника.

Посібник містить теоретичний матеріал, тренувальні вправи й тестові завдання. Зміст матеріалів відповідає чинній програмі з англійської мови для середньої загальноосвітньої школи та програмі ЗНО 2022.

Для учнів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, абітурієнтів, студентів, учителів і широкого кола людей, які вивчають англійську мову та прагнуть ефективними методами перевірити рівень сформованості іншомовної комунікативної компетенції.

Відомо, що іноземна мова є важливим засобом міжкультурного спілкування. Такий підхід формує у випускників загальноосвітніх навчальних закладів здатність до соціального кантату з представниками іншої лінгвокультури в найтиповтших ситуаціях мовленнєвої взаємодії. Досягнення належного рівня сформованості навичок та вмінь забезпечується взаємопов'язаним комунікативним, когнітивним і соціокультурним розвитком учня. В Україні створено національний екзамен з іноземної мови, метою якого с введення зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов відповідно до програми зовнішнього незалежною оцінювання та з урахування світового досвіду в галузі незалежного тестування. Тому використання тестових завдань як ефективного засобу фронтальної перевірки знань є сьогодні особливо актуальним. Структура посібника рунтується на методичних засадах сучасного навчання іноземних мов, яке передбачає оволодіння учнями іншомовним спілкуванням шляхом формування та розвитку міжкультурної комунікативної компетенції та її складових: мовленнєвої, мовної, соціокультурної та стратегічної ланок. Посібник складається з п'яти частин та 20 варіантів тестів у форматі ЗНО, згідно Програми зовнішньою незалежного оцінювання. Перша частина посібника містить теоретично-довідковий матеріал та комплекс вправ і тестів, необхідних для вивчення та всебічного повторення англійської мови. До неї входять чотири розділи, які містять вправи та тестові задання, що перевіряють мовну компетенцію учнів, а саме рівень сформованості лексичних, граматичних, фонеми-орфографічних навичок та перекладацьких умінь. Особливу увагу звернено на типові помилки, яких припускаються учні, та шляхи їх усунення. У цій частині в доступній формі пояснено фонетичні, лексичні, граматичні та орфографічні особливості англійської мови, які зазвичай спричиняють труднощі у практичному використанні. Пропонований навчальний посібник містить різноманітні завдання, які дають мотив всебічно перевірити знання з англійської мови відповідно до вимог чинної програми для закладів загальної середньої освіти, Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти. Програми зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов та технічних характеристик тестів з англійської мови. Тести у цьому посібнику містять завдання п'яти форм: 1) завдання на встановлення відповідності; 2) завдання з вибором однієї правильної відповіді; 3) завдання на заповнення пропусків; 4) завдання з розгорнутою відповіддю; 5)завдання на визначення правильності/неправильності твердження. Завдання широкого спектру перевіряють мовленневі уміння та навички учнів з читання, письма, говоріння, володіння структурою англійської мови на лексичному, грама-тичному, фонетико-орфографічному рівнях, знання соціокультурних реалій англомовних країн. Друга частина посібника складається з автентичних текстів, укладених відповідно до вимог зовнішнього незалежного оцінювання, спрямованих на визначення рівня сформованості вмінь учнів самостійно читати та розуміти автентичні тексти різних жанрів та стилів; знаходити та аналізувати необхідну інформацію; робити висновки з прочитаного; аналізувати та зіставляти інформацію, розуміти логічні зв'язки між частинами тексту. Учням запропоновані вправи для оцінки рівня розуміння прочитаного тексту, вміння тлумачити лексичні та граматичні явища, ужиті в тексті. -Третя присвячена важливому виду мовленнєвої діяльності, а саме вмінню виконувати різноманітні творчі завдання англійською мовою. до них належать: написання твору; статті в газету/журнал; листів (ділових чи особистих); і автобіографії; листівок. У цьому розділі пропонуються зразки творів/статей, штстів, автобіографій та листівок, а також подано перелік завдань для самостійного виконання. Четверта чистіша посібника містить завдання лтнгвокраїнознавчоо змтсту. та орієнтована на визначення рівня соціокультурної компетенції учнів, зокрема, перевіряється знання історії, географії, культури Великої Британії, Сполучених Штатів Америки та Канади та рівень сформованості лінгвокультурної компетенції, яка передбачає вміння враховувати культурні реалії, звичаї, традиції англомовних країн, а саме: розуміння,приказок, образних порівнянь, ідіом. П'ятий розділ посібника містить 20 варіантів тестів з англійської мови у форматі ЗНО згідно діючогої Програми зовнішньою незалежного оцінювання, затвердженої Міністерством освіти і науки України (наказ 3.02. 2016 р. Ш77).Об'єктами контролю тестів є розуміння на слух (аудіювання), читання і письмо як комунікативне уміння, а також лексичний і граматичний аспекти іншомовної комунікації через використання мови. Зміст тестових завдань подано на автентичних зразках літературного мовлення, прийнятого у Великій Британії та відповідно до сфер і тематики ситуативного спілкування і шкільної навчальної програми. Наприкінці посібника наведені ключі до усіх вправ та тестових завдань, які допоможуть перевірити правильність їх виконання та звернути увагу на навчальний матеріал, що потребує доопрацювання.Наверх
Создание Интернет-магазина Bookvarik.com.ua - PHPShop. Все права защищены © 2004-2024.